หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
ในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประชากรมีไฟฟ้ากันทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน
 
 

โทรศัพท์สาธารณะ

อินเตอร์เน็ตตำบล

หอกระจายข่าว

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
 
 
         

โรงแรม จำนวน 2 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

โรงสี จำนวน 7 แห่ง

ลานรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 4 แห่ง
 
 
     

ถ้ำลอด , ถ้ำหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

อ่างเก็บน้ำแม่สอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านท่อสมาน ตำบลเตาปูน - เกาะแมลงปอ

น้ำตกตาดหมอกแก่งเสือเต้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านนาไร่เดียว

หน่วยปรับปรุงต้นน้ำแม่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4