หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 

 
 
 
 
 
ในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประชากรมีไฟฟ้ากันทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน
 
 

โทรศัพท์สาธารณะ

อินเตอร์เน็ตตำบล

หอกระจายข่าว

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
 
 
         

โรงแรม จำนวน 2 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

โรงสี จำนวน 7 แห่ง

ลานรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 4 แห่ง