หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 


นายกิตติพงษ์ วงศ์พระถาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน


นายมาโนช หมดมลทิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
 
 


นางกุลชญารัส บุญยืน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสุดารัตน์ แก้วบาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางวลัญช์ชยา ตรีทิพยธนันท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางลัดดา บุญปั๋น
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เตาปูนครู อันดับ ค.ศ.1 (ตำแหน่งว่าง3อัตรา)


นางสาวกัลยา เชียงขลุง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เตาปูน


นางสาวนิตยา ทุ่งสงค์
ครู