หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 


นายกิตติพงษ์ วงศ์พระถาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน


นายมาโนช หมดมลทิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
 
 


ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น


นางสาวอนุรีย์ สีพอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายพิพัฒน์ เวียงยา
พนักงานขับรถยนต์


นายสมพงษ์ จันตาทิพย์
นักการภารโรง


นางดวงเดือน คำเขิน
แม่ครัว


ตำแหน่งว่าง
คนงานตกแต่งสวน


นายคมกริช อ้อมแอ้ม
พนักงานขับรถยนต์