หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 

 
 
 
 
 
ความเป็นอยู่ของประชาชน ในตำบลเตาปูน จะอาศัยอยู่รวมกันอย่างเรียบง่าย แบบสังคมชาวชนบท ประชาชนในตำบล มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะมีการศึกษาและ สาธารณสุขอย่างทั่วถึงประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม และชาวตำบลเตาปูน นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้ชาวตำบลอยู่กันอย่างสงบสุข
 
 
         

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 3 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 12 แห่ง

อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
       
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดเตาปูน
วัดนาไร่เดียว

วัดข่วงชมภู
วัดอัมพวัน

วัดท่อสมาน    
 
 
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง

สาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 207 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราด ร้อยละ 100  
 
 
         

ที่ทำการตำรวจชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง

หน่วยบริการประชนของ สภอ.สอง จำนวน 1 แห่ง

รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
 
 
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10