หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลทั่วไป

General
ข้อมูลหน่วยงาน

Organization
บุคลากร

Staff
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
โรงเรียนอนุบาลฯ

School
 

 
 
 
 

แบบคำขอใช้น้ำประปา


ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


แบบขออนุญาตก่อสร้างบ้าน


แจ้งการขุดดิน


แจ้งการถมดิน


การจดทะเบยีนพาณิชย์(ตั้งใหม่)


การจดทะเบยีนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)


การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)


การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบริการน้ำมัน


การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ


การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
  (1)  
 
 
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10