หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 

 
 
 
 

แบบคำขอใช้น้ำประปา


ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


แบบขออนุญาตก่อสร้างบ้าน


แจ้งการขุดดิน


แจ้งการถมดิน


การจดทะเบยีนพาณิชย์(ตั้งใหม่)


การจดทะเบยีนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)


การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)


การออกใบอนุญาตประกอบกจิการสถานบริการน้ำมัน


การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ


การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
  (1)  
 
 
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10