หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เตาปูน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลทั่วไป

General
ข้อมูลหน่วยงาน

Organization
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
การศึกษาดูงาน

Study Visit
ท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์

Travel/Otop
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2540 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
(1)    
 
 
 
 
 
 


 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10