หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
การประเมินความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)