หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ มาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 30 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2