หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โครงการสร้างสระว่ายน้ำ อบต.เตาปูน [ 26 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)