หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.) และกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ  
 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดแพร่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

จังหวัดแพร่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บริการประชาชนชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อม จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ รับฟังความต้องการของประชาชน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ชี้แจงนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล

ที่วัดข่วงชมพู บ้านข่วงชมพู หมู่ 5 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางศลิสา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจัดหวัดแพร่ และส่วนราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ร่วมลงพื้นที่ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.) และกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ
โดยในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2562 ที่จังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมนี้ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเตาปูน ซึ่งห่างไกลจากตัวจังหวัด เขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา มีประชาชนเข้าใช้บริการของหน่วยงานอย่างคึกคัก อาทิ การรักษาพยาบาลของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. การทำหมันสุขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การนำเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร มาซ่อม การปรึกษาด้านกฎหมาย และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

นายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ครั้งนี้ ได้นำผลงานของรัฐบาลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบด้วย เช่น โครงการไทยนิยมของรัฐบาล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การอบรมพัฒนาอาชีพ โครงการ otop นววัติวิถี ที่ช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน แก้ไขความยากจน กิจกรรมจิตอาสา ที่ช่วยทำให้คนไทย สร้างความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 16.23 น. โดย คุณ มธุรส ใฝ่ใจ

ผู้เข้าชม 267 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย