หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
นายสวิง ทองจิต
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเตาปูน
 
นายสิทธิพันธ์ วงศ์อรินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเตาปูน
นายกิตติพงษ์ วงศ์พระถาง
เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเตาปูน
 
 


นายอารินทร์ อินถา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายอุทิตย์ คำมูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายคะนอง ชมภูมิ่ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางสมัย ใจตรง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายธาดา ใจงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายอินจันทร์ ขัตติยะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4