หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลทั่วไป

General
ข้อมูลหน่วยงาน

Organization
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
การศึกษาดูงาน

Study Visit
ท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์

Travel/Otop
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.taopon.go.th/orgch... https://www.taopon.go.th/proje... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeข้อมูลหน่วยงานโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.taopon.go.th/board... https://www.taopon.go.th/membe... https://www.taopon.go.th/staff... https://www.taopon.go.th/staff... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeบุคลากรผู้บริหาร  
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeบุคลากรสมาชิกสภา  
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeบุคลากรบุคลากร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.taopon.go.th/proje... https://www.taopon.go.th/proje... https://www.taopon.go.th/duty.... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeข้อมูลหน่วยงานอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.taopon.go.th/proje... https://www.taopon.go.th/proje... https://www.taopon.go.th/strat... https://www.taopon.go.th/visio... -เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeข้อมูลหน่วยงานยุทธศาสตร์
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeข้อมูลหน่วยงานวิสัยทัศน์/พันธกิจ
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.taopon.go.th/conta... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeข้อมูลหน่วยงานติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.taopon.go.th/proje... https://www.taopon.go.th/law_m... https://www.taopon.go.th/law_o... https://www.taopon.go.th/law.p... https://www.taopon.go.th/proje... -เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย -เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeระเบียบระเบียบปฏิบัติอื่น
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeระเบียบพรบ./พรก.
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeระเบียบข้อบัญญัติ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.taopon.go.th/news_... https://www.taopon.go.th/news_... https://www.taopon.go.th/news_... -เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeข่าวสาร อบต.  
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeกิจกรรม
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeข่าวสารในเครือข่าย
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.taopon.go.th/webbo... https://docs.google.com/forms/... -เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeบริการประชาชนกระดานสนทนา  
-อบต.เตาปูน เปิดให้มีช่องทางติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ อบต. บนหน้าเว็บหลัก ของ อบต.เตาปูน
o9 Social Network https://www.taopon.go.th/home https://www.facebook.com/profi... ID Line : taopoon99 https://www.facebook.com/anuba... https://www.taopon.go.th/home เลื่อนลงด้านล่างกดสัญลักษ์เฟสบุค อบต.เตาปูน มี เฟสบุคเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนตำบลเตาปูน พร้อมมีเพจ อบต.เตาปูน ในการแจ้งข้อมูลข่างสารต่างๆด้วย  
-อบต.เตาปูน มีช่องการติดต่อทาง Line เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนตำบลเตาปูน
-อบต.เตาปูน มีเฟสบุ๊คของโรงเรียนอนุบาล อบต.เตาปูน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับประชาชนและผู้ปกครอง
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.taopon.go.th/proje... -เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeระเบียบประกาศ
 
  (1)     2      3      4      5