หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลทั่วไป

General
ข้อมูลหน่วยงาน

Organization
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
การศึกษาดูงาน

Study Visit
ท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์

Travel/Otop
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.taopon.go.th/news_... https://www.taopon.go.th/dnm_f... https://www.taopon.go.th/news_... https://www.taopon.go.th/dnm_f... https://www.taopon.go.th/news_... https://www.taopon.go.th/dnm_f... -เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeกิจกรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.taopon.go.th/proje... https://www.taopon.go.th/home -เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeระเบียบประกาศ
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeสไลน์ที่ 3 หน้าหลัก
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.taopon.go.th/news_... https://www.taopon.go.th/proje... -เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeระเบียบประกาศ
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeกิจกรรม
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.taopon.go.th/proje... -เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeรายงานการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeรายงานรายงานอื่นๆ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.taopon.go.th/proje... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeรายงานการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.taopon.go.th/proje... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeรายงานการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
   1      2      3     (4)     5