หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
การสรรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แะลการกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ องค์การบริหารส่วยตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
การประกาศเจตนารมร์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤมิชอบ จังหวัดแพร่ใสสะอาด [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ2564-2566) [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ร่างแผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ2564-2566) [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานงานจ้าง [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2