หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 

 
 
     

 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พร0023.3/ว4478 ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินดำเนินกิจการอื่นฯ  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
พร0023.3/ว4477 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
พร0023.3/ว4476 แจ้ง อปท. ตอบแบบสำรวจการใช้บริการระบบBBL  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
พร0023.4/ว4472 แจ้ง อบจ./อปท.ติดตามการตอบแบบสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายเลบือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จฯ  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
พร0023.3/ว4455 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
พร0023.1/ว388 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ ชุมชน ครั้งที่ 36/2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
พร0023.3/ว4451 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562  [ 23 ก.ย. 2563 ]   
พร0023.3/11368 การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น ครั้งที่ 5  [ 23 ก.ย. 2563 ]   
พร0023.2/ว4433 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือหารือและผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ และหนังสือหารือที่เกี่ยวข้อง  [ 23 ก.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,386
     
 
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10