หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามกิจกรรมโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมเตาปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]จ้างจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่วงชมพู หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้อง CCTV ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาล อบต.เตาปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2