หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 

 
 
 

 

 

เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2552
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539
 
 
ตำบลเตาปูน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ไปทางทิศใต้ ไปตามเส้นทาง หมายเลข 1154 เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 339.01 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 211,878.75 ไร่
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตำบลไผ่โทน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
 
 
 
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ที่ราบสูงและภูเขาสูง สภาพโดยทั่วไป เป็น ป่าเสื่อมโทรมและที่ราบ ซึ่งกระจายกัน อยู่ตามที่ตั้งของบ้านเรือนราษฎร มีแม่น้ำยมแม่น้ำสองไหลผ่าน และมีอ่างเก็บน้ำห้วยรัง และอ่างเก็บน้ำแม่สองเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการเกษตร
 
 
ราษฏรในตำบลเตาปูนส่วนใหญ่ มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ภาคบริการ ภาคการผลิต และทั่วไป อาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์และการประมง อาชีพรับราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ การค้า และผู้ประกอบการ
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,215 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 4,088 คน คิดเป็นร้อยละ 49.87

หญิง จำนวน 4,127 คน คิดเป็นร้อยละ 50.13
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,589 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 24.20 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านป่าแดง 395 394 789 310  
  2   บ้านท่อสมาน 225 252 477 183  
  3   บ้านเตาปูน 259 257 516 193  
  4   บ้านนาไร่เดียว 322 345 667 261  
  5   บ้านข่วงชมพู 180 153 333 124  
  6   บ้านปงค่า 180 181 361 108  
  7   บ้านอัมพวัน 359 381 740 257  
  8   บ้านอัมพวัน 414 406 820 327  
  9   บ้านท่อสมาน 254 284 538 167  
  10   บ้านเตาปูน 234 246 480 175  
  11   บ้านท่อสมาน 369 380 749 257  
  12   บ้านแม่แรม 892 895 1,787 261  
    รวม 4,083 4,174 8,257 2,623
 
 
 
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10