หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE

 

 
 
 

 

 

เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2552
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539
 
 
ตำบลเตาปูน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ไปทางทิศใต้ ไปตามเส้นทาง หมายเลข 1154 เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 339.01 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 211,878.75 ไร่
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตำบลไผ่โทน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภองาว จังหวัดลำปาง