หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
นายณัฐพล ทองไหล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
 
นางวรลักษณ์ ศรีผ่อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
นายอำนวย พุทธรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
 
นายสมยงค์ หนองหาญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน