Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รางวัลที่ 1 อายุระหว่าง 10-11 ปี
รางวัลที่ 2 อายุระหว่าง 10-11 ปี
รางวัลที่ 3 อายุระหว่าง10-11 ปี
รางวัลที่ 1 อายุระหว่าง 12-15 ปี
รางวัลที่ 2 อายุระหว่าง 12-15 ปี
รางวัลที่ 3 อายุระหว่าง 12-15 ปี
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมวาดภาพระบายสีบ้านนี้ปลอดยาเสพติด  
 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเตาปูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้จัดกิจกรรมวาดระบายสี ในหัวข้อ "บ้านนี้ปลอดยาเสพติด" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน และประชาชน ได้เห็นคุณค่าความเป็นสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เสริมภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่าง  โดยนำมิติกิจกรรมนันทนาการ ในรูปแบบของความบันเทิง  สนุกสนาน  การถ่ายทอดความรู้สึกของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรม  
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่  และสร้างเสริมความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว  ตลอดถึงสังคมอย่างเข้มแข็ง  รวมทั้งนำไปประพฤติปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2554 เวลา 15.43 น. โดย คุณ อรวรรณ ห้วยหงษ์ทอง

ผู้เข้าชม 8462 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทร : 054-593-500
จำนวนผู้เข้าชม 1,476,008 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com